Bir ev inşa edebilmeniz için çitten ne kadar uzaklığa izin verilir?

Bir ev inşa edebilmeniz için çitten ne kadar uzaklığa izin verilir? Çitten ne kadar uzaklıkta bir ev inşa edebilirsiniz - SNiP'yi dikkate alın ve sadece

Çitten ne kadar uzaklıkta, SNiP normlarına göre bireysel konut yapımında ve kar amacı gütmeyen bir bahçe ortaklığında bir banliyö bölgesinde bir ev inşa edebilirsiniz?

Bu çok önemli bir sorudur ve çalışmaya başlamadan önce bir arsa planlarken bununla karşı karşıya kalırlar. inşaat. Normlara ve tüm kurallara göre hazırlanan plan, mekanı maksimum rahatlık ve konforla donatmak için önemlidir.

Kanuna aykırı ve öfkeli komşulardan şikayetler ihtimalini ortadan yok olması önemlidir.

Genel bilgiler

Çitin montaj işlerinin özellikleri

Çite aşağıdaki işlevler atanacaktır:

  • yolun yakındadır ve arazi anlaşmazlıkları hariç topraklardan arazi tahsis ayırın.

  • Koruma amaçları ve yol toz, rüzgar ve enkaz alanında nesneler.
  • meraklı gözlerden kırsal iş akışını gizle.
  • İzinsiz girenlerin IZHS topraklarına girmesini zorlaştırmak önemlidir.
  • Kırsal bölgedeki diğer binalar ile uyum sağlayacak bir dekorasyon parçası rolünü oynayın.
  • Yasalara ve tüm düzenlemelere uymak için ayrı bölgesel sınırlar.

Ne tür çitler olduğunu düşünün.

Çit çeşitleri

Şu anda, site için bir çit inşa etmenin mümkün olduğu çok sayıda inşaat malzemesi var. Çitler için ana seçeneklere bakın:

  1. Bir ev inşa edebilmeniz için çitten ne kadar uzaklığa izin verilir? Kalkan - kurulum çerçeveye bağlı kartlardan yapılır keresteden yaptı. Yapı, normal uzunluğu 1.8 metre olan bir dikdörtgen şeklindedir.

    Levhalar dikey / yatay olarak düzenlenmiş olabilir. Kalkanlar elle satın alınabilir veya monte edilebilir. Böyle bir çitin hizmet ömrünü uzatmak için, çürümeyi önleyici bileşiklerle kaplayarak yangından koruma sağlayın. En popüler seçenek çamdı.

  2. Goblen - çoğunlukla dekoratif bir rol oynar ve yapıcı olarak çit, karelerin imalatı ile ahşap şeritlerden yapılır.

    Bu çitin hala yüksek derecede korumaya ihtiyacı var.

  3. Palisade - kazıklar yan yana çakılmalıdır ve güçlendirmek için çelik tel kullanılabilir. çit gücü iyi bir derecede, ancak amatör görsel görünüm ile ayırt edilir.
  4. Zincir bağlantı - genellikle ek binaların yakınındaki bölgeyi korumanın bir yolu olarak kullanılır ve bir şehirde, yer tamamen görülebileceği için en iyi seçenek olmayacaktır.
  5. Bahçe çiti - bu seçenek genellikle çiçek tarhları için kullanılır ve küçük bir yüksekliğe sahiptir ve ayrıca sokak tarafından kaplayan bir araziyi çitlemek için kullanılır.

    Yapı, ahşap plakaların dikey olarak tutturulduğu yatay çubuklardan yapılmıştır.

Profilli levhalar, tuğlalar, dövme elemanlar ve taşlardan yapılmış çitler daha pahalı işlere atıfta bulunur.Bu tür çitler dayanıklı ve güvenilirdir. Dikenli tel kullanımı mümkündür, ancak yerden 2 metreden daha düşük olamaz. Çit, iki sebze bahçesinin arazileri arasında donatılacaksa, o zaman yükseklik ışık erişimini engellemeyecek ve yine de hava değişimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

Bu nedenle, bir çit ve bir zincir bağlantı en iyi malzemeler olacaktır. Bazen çitin kurulması için izin alınması gerekir:

  • Tahsisatın sınırları kadastro planında işaretlenmemişse.
  • Bölge mimari anıtlar veya endüstriyel tesislerle sınır olacaksa.
  • Saha küçük bir alandaysa, bu, GOST uyarınca inşaat işine müdahale edebilir.

Bir ev inşa edebilirsiniz, ama çitten ne kadar uzakta? Çit, iki sebze bahçesinin arazileri arasında donatılacaksa, yüksekliği ışık erişimini engellemeyecek ve yine de hava değişimini engellemeyecek şekilde olmalıdır.

Bu nedenle, bir çit ve zincir bağlantı en iyi malzemeler olacaktır. Bazen çiti kurmak için izin alınması gerekir:

  • Şantiyede küçük bir alan varsa, bu da GOST'a göre yapılaşmaya müdahale eder.
  • Bölge mimari anıtlar veya endüstriyel tesislerle sınırlanacağı zaman.
  • Tahsisatın sınırları kadastro planında işaretlenmemişse.

Daha sonra, bir çit yapımı için farklı standartlardan bahsedelim.

Standartlara uygunluk

Konut inşaatının yıkımının tescili için, geliştirilen belgelerin aşağıdaki standartları karşılaması gerekir:

  • Yapı - çit ile nesneler.
  • Sıhhi - binayı konumlandırmanın tahsisat sınırından ne kadar uzakta olduğunu belirleyin.
  • İtfaiyeciler - yatak duvarlarının malzemelerine göre muhafazanın yerini belirleyin.

Kuralları düşünün.

Sitede konut binalarının konumu için normlar ve kurallar

Komşuların çitinden bir konut nesnesi keyfi bir mesafeye inşa edilirse, bu bir iletişim nedeni olabilir mahkeme.

Yerel makamlar, yapının temizlenmesini zorlama hakkına sahiptir. Çit ve konut arasındaki boşluk, planlama sürecinde dikkate alınması gereken belirli sayılardadır. Gerekli girintiler dikkate alınırsa, SNiP ile ilgili hiçbir soru ortaya çıkmayacaktır.

İdeal girinti nasıl belirlenir

Bir yazlık kır evinde bir evin yakınındaki bir komşunun çitinden binalara olan mesafe aşağıdaki standartlara göre belirlenir:

  • Kırmızı çizgi gerekli olacaktır böylece bireysel bina ondan en az 5 metre uzaklıkta bulunur. Bu sadece bir geçit ise 3 metre yeterli olacaktır.

  • Ölçümlerin tüm kuralların öngördüğü tüm noktalar dikkate alınarak yapılmış olması koşuluyla, evden çitle arasındaki boşluk en az 3 metre olmalıdır.
  • Ek binalar konuttan 4 metre uzaklıkta yer almalıdır.
  • Komşuların sınırlarından en az 3 metre uzağa bir hamam binası dikilmelidir.
  • Garaj, ahır ve hatta tuvalet - en az 1 metre ve düşük büyüyen bitkiler ekerken aynı değerlere uyulmalıdır.
  • Ağaçlar büyümelerini belirleyecek çit yapısından 2-4 metre uzağa dikilmelidir.

Şimdi yangın gereksinimleri hakkında konuşalım.

Yangın gereksinimleri için mesafeler

Özel sektörde inşaat için bir arsa satın alınmışsa ve insanlar zaten yakınlarda yaşıyorsa, inşaat çalışmalarına başlamadan önce, mevcut tüm nesneler. Ayrıca, inşaat malzemeleri tarafından da belirlenecek olan komşular arasındaki çit ile ev arasındaki izin verilen minimum mesafenin farkında olmalısınız:

  1. Ahşap konut yapmayı planlıyorsanız ve yanında benzer malzemelerden yapılmış bir ev olacaksa taş, tuğla ve beton inşaatı 10 metre ise 15 metre geri çekilmek önemlidir. İki ev malzemeleri bir zemin olarak kullanılan beton ya da tuğla ve ahşap ise
  2. , aralarındaki mesafe 8 metre olmalıdır.
  3. Evler yangına dayanıklı yapı malzemelerinden ahşap unsurlar olmadan inşa ediliyorsa, boşluk en az 6 metre olmalıdır.

  4. Birkaç katlı evler en az 15 metre uzaklıktadır.

Daha sonra, diğer gereksinimleri göz önünde bulundurun.

Mühendislik gereksinimleri bir ev çeşitli mühendislik ihtiyaçlarına göre

çitlerden neyi mesafede inşa edilebilir? Evin çatısının eğimi, komşuların tahsisatından en az 1 metre uzakta olmalıdır ve herhangi bir nedenle böyle bir parametreyi gözlemlemek imkansızsa, drenaj sistemini kendi yönünde kurmak önemlidir. Ayrıca, konut bir havalandırma sistemi, bir elektrik sayacı ile donatılmalıdır.

Sıhhi standartlar, gereksinimler

Sıhhi standartlara göre nesneleri aşağıdaki şekilde düzenleyeceklerdir: 8 metre konut.

  • Tuvaletten kuyu ve komposta kadar benzer bir boşluk takip edilmelidir.
  • Tarımsal binalardan eve kadar 12 metre olacak.
  • Birkaç gereksinimi daha ele alalım.

    yolun için çit boşluk

    , makasla kesme göre, yol aşağıdaki uzaklıklar belirlenir:

    • en az 2 metre yoldan.
    • Taşıt yoluna 5 metreden fazla.

    Bir arabanın kendi bölgesine girişi uygun olmalıdır ve araçların engelsiz geçişi için bazen iki metre çok küçüktür. Bu nedenle, yoldan 2 metreden fazla geri çekilerek çitlerin montajını düşünmelisiniz.

    Bir ev inşa edebilmeniz için çitten ne kadar uzaklığa izin verilir? bölümleri arasındaki çit yüksekliği çitin gelen kesin mesafeyi dikkate bireysel konut inşaatı / bahçe kar amacı gütmeyen ortaklığında Snip normlarına göre bir banliyö alan üzerinde kanuna göre evler inşa etmek mümkündür, ve çitin yüksekliği de önemli bir nokta olacaktır. 1,5 metre yüksekliğe bağlı kalmalısınız ve bu, komşuların sahasının gölgelendirmesini hariç tutar.

    Bu bölge için sayılar büyük farklılıklar gösterebilir.

    2 metreden daha yüksek bir çit inşa etmeniz gerekirse, gerekli belge için baş mimara başvurmanız gerekir. Bir dava ile sonuçlanabileceği için, kendiliğinden böyle bir yapı inşa etmeye değmez. Böylelikle çitin yıkılmasına gerek kalmaması için 1,5 metre yüksekliğe kadar cadde kenarına yerleştirilmesi daha kolaydır.

    Kâr Amacı Gütmeyen Bahçecilik Ortaklıkları için Gereklilikler

    SNT, kar amacı gütmeyen bir bahçe ortaklığıdır. Bu tür sitelerdeki inşaat 30.

    02. 97 SNiP tarafından düzenlenmektedir. Ancak bu tür kuruluşların bazen ilgili makamlarca onaylanan belirli bir tüzüğü vardır. Arazi tahsisinin çitsiz bırakılabileceği durumlar vardır. Cadde tarafındaki çitin yüksekliği 2,5 metreden fazla olmamalı ve malzeme kısıtlaması yoktur.

    Komşuların arsaları arasındaki çit, ışığı geçirebilen malzeme kullanılarak 2 metreye kadar yükseklikte yapılır.

    Çitin yalnızca bir taraftan kendi kendine aktarılması yasaktır. Her iki komşularının müştemilatı yakında bulunmaktadır, o zaman komşuları izniyle, onların arazi üzerine alabilir. Ancak sakinlerin geçişi veya araçların geçişi vb. İçin engeller yaratılmamalıdır.

    Çit uzun süre yapıldığından komşular arasındaki rızayı yazılı olarak kaydetmek ve sonra noter tasdik etmek gereksiz olmayacaktır.

    Faydalı ipuçları

    Bireysel konut inşaatı için köyde konut

    SNT'deki arsaları karşılaştırırsak, o zaman mal sahipleri bireysel konut inşaatı için araziler diğer SP 30-102-99 belgelerine bağlıdır. Az katlı binalar için, bir bahçe kar amacı gütmeyen ortaklık ve bireysel konut yapımında evler arasındaki boşluklar benzer, ancak bazı farklılıklar vardır:

    • ev duvarları veya diğer komşu yapılarından bir yerleşim nesnenin pencereleri 6 metredir itibaren.
    • Ayrı binalar şeklinde tarımsal binalar ve garajlar inşa etmek yasaktır - bunlar bir konut binasına bağlanmalıdır.

    Ve şimdi en önemli konuyu düşünmeye değer.

    Komşularla iyi ilişkiler nasıl sürdürülür

    Komşularla anlaşmazlıkları, mahkemeleri ve diğer işlemleri önlemek için, yapıların inşasına başlamadan önce onları bu konuda bilgilendirmelisiniz ... Böyle komşu bina ve senin ortak bir konuma üzerinden bir hela, sera ya da ahır olarak bu binaların, konumu ile durumu çözebilir. Bu nedenle, bölgeniz üç taraftan komşularınızla sınırdaysa, tuvaletleri tek bir yere yerleştirmek oldukça makul olacaktır.

    Aynısı kuşlar, hayvanlar, vb. Müştemilatlar için de geçerli olacaktır. Böylece, şikayetleri önleyebilir ve aynı zamanda maliyeti daha ucuz olacak şekilde fosseptikleri birlikte temizleyebilirsiniz. Çitin yerleştirilmesi ve inşasına ortaklaşa karar vermek de gereksiz olmayacaktır. En yaygın çakışma durumları aşağıdaki gibidir:

    • Pencereler ve ağaçlar için gölge oluşturan yüksek sağlam bir çit.

    • Bir çit kurularak komşu siteye yasadışı el konulması.
    • Hoş olmayan bir koku yayabilecek sınıra yakın çok sayıda binanın dikilmesi.
    • Küçük bir alanda büyük evlerin yapımı.

    Komşular arasındaki çeşitli tartışmalardan ve anlaşmazlıklardan kaçınmak için, tek başına konut inşaatında bir banliyö bölgesinde yasaya göre bir ev inşa etmenin ve SNiP normlarına göre bir bahçe kar amacı gütmeyen ortaklığın çitten ne kadar uzakta olduğunu bilebilir. İnşaata başlamadan önce, tüm nüansları netleştirmek için bir plan hazırlamanız ve bununla birlikte yetkililere gitmeniz tavsiye edilir.

    Belli ihlaller varsa, uzmanlar bunları kesinlikle belirtecektir.

    ( 1 not, ortalama 5 5 )

    .